6 Sản Phẩm Aptomat Chống Dòng Rò iLD 300mA 240-415V Schneider

1,472,625 1,963,500

6 Sản Phẩm Aptomat Chống Dòng Rò iLD 300mA 240-415V Schneider:

Số cực Dòng điện Mã Hàng Đơn giá (VND) Giá bán (giảm 25%)
2P 25A A9R74225 1.963.500 1.472.625
2P 40A A9R74240 2.150.500 1.612.875
2P 63A A9R74263 2.238.500 1.678.875
4P 40A A9R74440 2.942.500 2.206.875
4P 63A A9R74463 3.580.500 2.685.375
4P 100A A9R14491 5.901.500 4.426.125
Thương Hiệu : Bảo Hành : Xem thông tin chi tiết bảo hành tại đây
/*
*/