6 sản phẩm RCCB 30mA loại mới Acti9 Schneider

1,154,725 1,776,500

Cầu dao chống dòng rò điện tự động iID – 30mA 240-415V [AC type] Schneider gồm các loại:

Số cực Dòng điện Mã hàng Đơn giá (VND) Giá bán (giảm 35%)
2P 25A A9R71225 1.776.500 1.154.725
2P 40A A9R71240 1.870.000 1.215.500
2P 63A A9R71263 3.195.500 2.077.075
2P 100A A9R11291 5.263.500 3.421.275
4P 40A A9R71440 3.008.500 1.955.525
4P 63A A9R71463 5.115.000 3.324.750
Thương Hiệu : Bảo Hành : Xem thông tin chi tiết bảo hành tại đây
/*
*/