Ballast Sodium BSN 70W L300 I Philips

232,700 358,000

BSN 70W L300 I

Thương Hiệu : Bảo Hành : Xem thông tin chi tiết bảo hành tại đây
Mã: Sodium BSN 70W L300 I Philips Danh mục:
/*
*/