9 Sản Phẩm Cầu Dao Tự Động MCB 2 Pha Easy9 Schneider Giá Tốt

206,250 275,000

Thiết bị Easy MCB 2 Pha 4.5kA 230V C curve của Schneider gồm có mã sản phẩm sau:

Dòng điện Mã Hàng Đơn giá (VND) Giá bán (giảm 25%)
6A EZ9F34206 275.000 206.250
10A EZ9F34210 275.000 206.250
16A EZ9F34216 275.000 206.250
20A EZ9F34220 275.000 206.250
25A EZ9F34225 275.000 206.250
32A EZ9F34232 275.000 206.250
40A EZ9F34240 275.000 206.250
50A EZ9F34250 456.500 342.375
63A EZ9F34263 456.500 342.375
Thương Hiệu : Bảo Hành : Xem thông tin chi tiết bảo hành tại đây
/*
*/