9 Sản Phẩm Cầu Dao Tự Động MCB 1 Pha Easy9 Schneider

72,600 96,800

Thiết bị Easy MCB 1P 4.5kA 230V C curve của Schneider gồm có mã sản phẩm sau:

Dòng điện Mã Hàng Đơn giá (VND) Giá bán (giảm 25%)
6A EZ9F34106 96.800 72.600
10A EZ9F34110 96.800 72.600
16A EZ9F34116 96.800 72.600
20A EZ9F34120 96.800 72.600
25A EZ9F34125 96.800 72.600
32A EZ9F34132 96.800 72.600
40A EZ9F34140 140.800 105.600
50A EZ9F34150 228.800 171.600
63A EZ9F34163 228.800 171.600
Thương Hiệu : Bảo Hành : Xem thông tin chi tiết bảo hành tại đây
/*
*/