Aptomat Chống Sét Lan Truyền SPD Acti9 iPRD1 Schnieder

3,050,025 4,066,700

Aptomat Chống Sét Lan Truyền SPD Acti9 iPRD1 Schnieder giá tốt:

Số cực Mã Hàng Đơn giá (VND) Giá bán (giảm 25%)
1P 12.5 (L-N)/50 (N-PE) A9L16182 4.066.700 3.050.025
1P+N 12.5 (L-N)/50 (N-PE) A9L16282 8.028.900 6.021.675
3P 12.5 A9L16382 11.272.800 8.454.600
3P+N 12.5 (L-N)/50 (N-PE) A9L16482 14.516.700 10.887.525
Thương Hiệu : Bảo Hành : Xem thông tin chi tiết bảo hành tại đây
Mã: SPD Acti9 - iPRD1 loại 1+2 Draw-out Danh mục:
/*
*/