Công tắc 1 chiều WEV5001H Panasonic cắm nhanh độ bền cao

22,440 34,000

Công tắc B WEV5001H Panasonic cắm nhanh độ bền cao
1 chiều 250VAC – 16A

Thương Hiệu : Bảo Hành : Xem thông tin chi tiết bảo hành tại đây
/*
*/